تاثیر مخرب کرونا بر فروش سینماهای آمریکا/ نتایج یک تحقیق جدید منتشر شد

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید، تعطیلی سالن‌های سینما و عدم اطمینان ایجاد شده به سبب شیوع ویروس کرونا تاثیر مخربی بر گیشه سینمای آمریکا در سال ۲۰۲۰ خواهد داشت.

آخرین ها