همکاری تورج اصلانی با کارگردان گرجی/ فیلمبرداری «پسر کوچک و جنگل» به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی «پسر کوچک و جنگل» به کارگردانی گیورگی اواشویلی فیلمساز گرجستانی و با مدیریت فیلمبرداری تورج اصلانی در کشور گرجستان به پایان رسید.

آخرین ها