برپایی مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال

مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۶ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست» برگزار می‌شود.

آخرین ها