قرارداد اکران سه فیلم ثبت شد

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش از ثبت قرارداد ۳ فیلم در جلسه امروز گفت.

آخرین ها