فیلمبرداری «یه‌چوم یه‌لنگ» تمام شد/ آغاز تدوین این فیلم کوتاه

 فیلم کوتاه «یه‌چوم یه‌لنگ» با پایان فیلمبرداری در جنگل‌های شمال کشور، روی میز تدوین قرار گرفت.

آخرین ها