برگزاری تمرین تئاتر در کوهستان‌های مازندران!

سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» قصد دارد ورک شاپ یک روزه «تمرین در طبیعت» را در یکی از مناطق جنگلی و کوهستانی استان مازندران برگزار کند.

آخرین ها