سینماسینما/ یاسر خیر: مستندهای اجتماعی می‌توانند روی مردم و قانونگذاران تاثیر بگذارند

کارگردان مستند «سه مشت خاک» معتقد است مستندسازی اجتماعی می‌تواند رفتار اجتماعی مردم و نگاه قانون گذاران را تغییر بدهد.

گفت‌وگو با یاسر خیّر کارگردان «آهستگی» / فیلم‌سازی که با پول توجیبی‌اش فیلم بسازد، هم هنر کرده هم تجربه

سینماسینما، علی‌اصغر کشانی:  «آهستگی» تازه‌ترین مستند یاسر خیر پس از «روزگار نو»، «سه چنگ خاک»، «‌هامون عشق»، «مزرعه‌ای که رویید و شهر شد»، «زمستان عشق» و «سایر قوانین» اثری درباره بیماری ام‌اس با محوریت روابط انسانی و بن‌بست‌های زندگی زناشویی است. دوربین خیر با انتخاب سوژه‌ای مناسب هر چه بیشتر و بیشتر به تَرَک برداشتن احساسات […]

آخرین ها