چرا عامه بینندگان از تماشای فیلم خانم یایا سرخورده و منزجر می شوند؟/یادداشتی از یاشار نورایی

یاشار نورایی منتقد سینما در صفحه اینستاگرام خود نوشت :خانم یایا(رضا کاهانی) به عنوان یک پدیده جهت شناخت رفتار مخاطبان فیلم مهمی است؛ اینکه چگونه انتظارات تماشاگر را تبلیغات و حواشی و کلاً نوع فیلمسازی کاهانی به سمتی می‌کشاند که عامه‌ی ببینندگان نه فقط از آنچه می‌بیند، بلکه از آنچه در ذهن داشته و روی […]

آخرین ها