«۲۳ نفر» به‌روایت یکی از بیست و سه نفر/می‌خواستیم سربلند بازگردیم

یکی از آزادگان نوجوان ماجرای بیست و سه نفر، ضمن اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد روایت فیلم «۲۳ نفر» به واقعیت نزدیک است، بیان کرد ما می‌خواستیم سربلند به ایران بازگردیم.

آخرین ها