جزئیات بخش جدید «ایران ۳۶۰ درجه» در جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ

دبیر هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس درباره بخش جدید «ایران ۳۶۰ درجه» توضیح داد.

آخرین ها