انتقاد بازیگر کرمانی فیلم «ما همه با هم هستیم» از فحاشی عده‌ای از کرمانی‌ها به او

در هفته گذشته شاهد بودیم که در اقدامی کم سابقه دادستان کرمان دستور توقیف فیلم «ما همه با هم هستیم» را در کرمان داد.

آخرین ها