پروانه نمایش «بیست و سه نفر» و سه فیلم دیگر صادر شد

شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای چهار فیلم «آپاچی»، «سونامی»، «بیست و سه نفر» و «بازیووو» مجوز نمایش صادر کرد.

آخرین ها