یعقوب یادعلی درگذشت

یعقوب یادعلی در ۵۱ سالگی در بوستون آمریکا از دنیا رفت.

آخرین ها