سکانس طلایی/ یوجیمبو

سکانس طلایی/ ۸۳. یوجیمبو، ساخته آکیرو کوروساوا – ۱۹۶۱ این ویدئو حاوی صحنه‌های دلخراش است

آخرین ها