سکانس طلایی/ جسدسوز

سکانس طلایی/ ۱۳۷. سکانس افتتاحیه جسدسوز، ساخته یورای هرتز – ۱۹۶۹

یورای هرتز کارگردان سرشناس سینمای وحشت از دنیا رفت

یورای هرتز کارگردان شناخته شده سینمای وحشت روز شنبه ۸ آوریل در سن ۸۳ سالگی درگذشت.

آخرین ها