یوسف علی قربانی بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت

یوسف علی قربانی، از بازیگران قدیمی سینما و تلویزیون روز گذشته ۲۱ دی ماه بر اثر ناراحتی قلبی و کهولت سن درگذشت.

آخرین ها