آکی کائوریسماکی پروژه جدیدش را معرفی کرد؛ کمدی تراژدی «برگ‌های مرده»

کارگردان نامدار فنلاندی با ساخت یک پروژه جدید به دنیای سینما بازمی‌گردد.

آخرین ها