گفت‌وگو با علی نصیریان/ شهرت به درد نمی‌خورد مهم محبوبیت است

سینماسینما: نیره خادمی با علی نصیریان گفتگویی انجام داده که در روزنامه اعتماد منتشر شده است. این گفتگو را می‌خوانید:

پیام تبریک انجمن بازیگران به ژاله علو/ تقدیر یونسکو از بازیگر پیشکسوت

 به مناسبت قدردانی کمیسیون ملی یونسکو ایران از ژاله علو بازیگر پیشکسوت، از سوی شورای مرکزی انجمن بازیگران پیام تبریک منتشر شد.

ایوبی: امیدوارم درس گرفته باشیم که مسائل زیست‌محیطی، لوکس و فانتزی نیستند

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در واکنش به سیل اخیر در استان های شمالی کشور گفت: مسائل زیست محیطی مسائلی لوکس و فانتزی نیستند و برای ادامه حیات بشر بسیاراساسی و مهم اند.

آخرین ها