یونس اورنگ خدیوی درگذشت

یونس اورنگ خدیوی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ در سن ۶۶ سالگی درگذشت.

آخرین ها