استقبال تماشاگران از یک فیلم ترسناک/ «یک جای بی‌صدا» در صدر باکس آفیس

فیلمی در ژانر ترسناک که هفته پیش راس باکس آفیس آمریکا را از دست داد، در سومین هفته نمایش دوباره این جایگاه را به دست آورد.

آخرین ها