کوجی فوکادا در مرکز توجه جشنواره توکیو/ تجلیل از کارگردان نامدار ژاپنی

جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو ۲۰۲۰ کوجی فوکادا و کارنامه کارگردانی وی را در مرکز توجه خود قرار داده است.

آخرین ها