درگذشت یک فیلمساز قدیمی/ جمشید عندلیبی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد

پیکر جمشید عندلیبی یک فیلمساز قدیمی که روز گذشته از دنیا رفته بود، به خاک سپرده شد.

آخرین ها