یک تجربه تازه برای کلود للوش/ فیلمبرداری «فضیلت غیرقابل تحمل» با موبایل آیفون

سینماسینما، محمد حقیقت – فیلم جدید کلود للوش به صورت کامل با موبایل آیفون ۱۰ فیلمبرداری می شود.

اختصاصی سینماسینما/ کلود للوش بعد از ۵۰ سال، قصه عاشقانه «یک مرد، یک زن» را به سرانجام می‌رساند

کارگران مشهور فرانسوی کلود للوش بعد از ۵۰ سال ادامه فیلم مشهورش «یک مرد، یک زن» را در دوویل شهر شمالی فرانسه فیلمبرداری می‌کند.

آخرین ها