بازگشت کارگردان ایتالیایی به جشنواره کن و چهل سالگی «گریس»

در آخرین روزهای هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن دو رقیب دیگر بخش مسابقه روی پرده رفتند.

آخرین ها