مهران احمدی: بعضی از فیلم‌های کمدی این روزها را نمی‌توان با خانواده تماشا کرد

تمام آدم ها انرژی های خاصی دارند، انرژی هایی که مثبت یا منفی در بعضی از افراد براحتی قابل تشخیص است و با یک بار دیدن و یا چند جمله حرف زدن براحتی می توان آن را حس کرد. هنرمندان هم مانند تمام مردم از این قضیه مستثنی نیستند و مهران احمدی از جمله مثبت […]

آخرین ها