تجربه سینما رفتن در ساعت ۱۲ شب

سینماسینما، یگانه خدامی در ایران نوشت: تکیه دادن به صندلی و نشستن در فضایی تاریک و چشم دوختن به پرده بزرگ نقره ای هر وقت و هر زمانی جذاب است چه برسد به اینکه بتوانی آخر شب خودت را به سینما برسانی. تجربه ای که از اکران های ماه رمضانی آغاز شد و حالا به […]

آخرین ها