نقش اینستاگرام در «نقش» های سینمایی

 یگانه عصاری در جام جم نوشت : تقریبا می توان با اطمینان گفت اکثریت بازیگران سینما و تلویزیون برای خود صفحه ای در شبکه های مجازی دارند. شبکه مجازی «اینستاگرام» یکی از مهم ترین آنهاست که برای بسیاری از هنرمندان کم هم حاشیه نداشته است و خیلی ها از آن شکارند! با این حال تقریبا […]

آخرین ها