یادداشت ارسلان امیری درباره کارگردان «یول»/ نقد تعصب و فرهنگ مردسالار و پدرسالار در فیلم‌های ییلماز گونای

ارسلان امیری، کارگردان «زالاوا» معتقد است: «برای بیشتر ما کُردهای فیلمساز، «یول» و ییلماز گونای کارگردانش، منبع الهام و شایسته‌ی احترام هستند.»

آخرین ها