نمایش فیلم سه رخ جعفر پناهی در ۴۷ کشور جهان

نمایش سه رخ در چهل و هفت کشور قطعى شد . به گزارش سینماسینما،به دنبال استقبال از نمایش فیل “٣رخ” در فستیوال کن ، تا کنون نمایش این فیلم در چهل و هفت کشور از پنج قاره قطعى شده است . کشورهاى دیگر در حال مذاکره مى باشند . لیست کشورهاى نمایش دهنده به قرار […]

آخرین ها