اختصاص سانس‌های «هنروتجربه» به کیارستمی در روز ملی سینما

با نمایش فیلم ۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه در فستیوال ونیز، به احترام حضور و موقعیت کیارستمی در سینمای ایران و جهان، گروه سینمای هنر وتجربه همه سئانس‌هایش را در روز ملی سینما به این فیلم اختصاص داده و به طور سمبلیک دو نمایش ویژه در نظر گرفته است.

آخرین ها