تسلیت عوامل سریال شهرزاد در پی درگذشت ناگهانی هادی نوروزی

فوت ناگهانی  هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس موجی از تاسف و اندوه را در بین ایرانیان و ورزش دوستان به راه انداخت.

آخرین ها