حمیدرضا آذرنگ مقابل دوربین کیمیایی رفت

حمیدرضا آذرنگ مقابل دوربین مسعود کیمیایی در فیلم «قاتل اهلی» رفت.

انتقاد حمیدرضا آذرنگ در خندوانه از افزایش سرقت و دزدی در جامعه

حمید رضا آذرنگ بازیگر مطرح سینما وتئاتردر برنامه خندوانه به شدت از کاهش امنیت اجتماعی در جامعه انتقاد کرد  و به خاطره دستبرد دزدی به خانه اش اشاره کرد. به گزارش سینما سینما ،آذرنگ دراین برنامه گفت  که پس از دزدی از خانه اش,خیلی ها به او گفته اند که ای وای  مگه نمی دونی […]

آخرین ها