صدور ۱۳ پروانه ساخت سینمایی و غیرسینمایی

پروانهشوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با پنج فیلم‌نامه سینمایی و هشت فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

صدور پروانه ساخت سینمایی برای پنج فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با پنج فیلم‌نامه موافقت کرد.

صدور ۷ پروانه ساخت سینمایی و ۹ پروانه ساخت غیر سینمایی

شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با هفت فیلم‌نامه سینمایی و ۹ فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

صدور پروانه ساخت سینمایی برای پنج فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با پنج فیلم‌نامه موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت برای چهار اثر سینمایی و سه اثر غیرسینمایی

شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با چهار فیلم‌نامه سینمایی و سه فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

صدور پروانه ساخت سینمایی برای ۹ فیلم‌نامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با ۹ فیلم‌نامه موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت سینمایی برای شش فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با شش فیلم‌نامه موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت سینمایی برای دو فیلم‌نامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با دو فیلم‌نامه موافقت کرد.

صدور پنج پروانه ساخت سینمایی و غیرسینمایی

شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با دو فیلم‌نامه سینمایی و سه فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

صدور پروانه ساخت سینمایی برای سه فیلم‌نامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با سه فیلم‌نامه موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت سینمایی برای دو فیلم

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی با ساخت دو عنوان فیلم موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت سینمایی برای سه فیلم

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی با ساخت سه عنوان فیلم موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت سینمایی برای سه فیلم‌نامه بلند و یک انیمیشن

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ساخت سه فیلم‌نامه بلند سینمایی و یک انیمیشن سینمایی موافقت کرد.

چهار فیلم‌نامه پروانه ساخت سینمایی گرفتند

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با چهار فیلم‌نامه موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت برای یازده فیلم‌نامه سینمایی و غیرسینمایی

شورای صدور پروانه ساخت، در جلسه اخیر با شش فیلم‌نامه سینمایی و پنج فیلمنامه غیرسینمایی موافقت کرد.

پنج فیلم‌نامه پروانه ساخت سینمایی گرفتند

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی، در جلسه اخیر با ساخت پنج عنوان فیلم موافقت کرد.

روند تازه پروژه‌های تصویری؛ تولید و نمایش توأمان نسخه سینمایی و سریال

در حالی‌که خبرهای منتشر شده از پروژه جدید نرگس آبیار با نام «سووشون» از ساخت نخستین سریال او برای پخش از شبکه نمایش خانگی حکایت داشت، به نظر می‌رسد این فیلمساز قصد دارد ابتدا فیلم سینمایی «سووشون» را روی پرده سینماها نمایش دهد.

صدور پروانه ساخت برای پنج فیلم‌نامه سینمایی و سه فیلم‌نامه غیر سینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با ساخت پنج فیلم‌نامه و شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان فیلم کوتاه داستانی موافقت کردند.

خزاعی از اعلام فهرست افراد ممنوع از کار خبر داد/ مشکل «برادران لیلا» را ما ایجاد نکردیم که الان حل کنیم

رییس سازمان سینمایی گفت: اسامی هنرمندانی که احتمالا دچار ممنوع‌الکاری می‌شوند هفته آینده اعلام خواهد شد و وضعیت سینماگرانی که در ماجرای بیانیه مربوط به خوزستان و حاشیه‌های جشنواره کن دچار مشکل شدند، مشخص می‌شود.

صدور پروانه ساخت برای سه اثر سینمایی و یک اثر غیرسینمایی

شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در جلسه اخیر با سه فیلم‌نامه سینمایی و یک غیرسینمایی موافقت کرد.

توقف صدور پروانه ساخت

صدور پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

آخرین ها