تشکیل کارزار تامین امنیت روانی در سینما

سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما با بیان اینکه پس از طرح مسئله آزارها و خشونت در پشت صحنه سینما و صدور اولین بیانیه توسط این انجمن، اکنون کارزار تامین امنیت روانی برای مطالبه قانومند شدن برخوردهای خشونت آمیز با حضور اعضای بدنه سینما به راه افتاده است، […]

محمد تراب‌نیا، پیشکسوت عرصه برنامه‌ریزی و دستیاری کارگردان، درگذشت

رئیس هیات مدیره انجمن صنف دستیاران کارگردان از درگذشت یکی از پیشکسوتان این صنف و تشییع او در روز دوشنبه ۲۴ آذر خبر داد.

آخرین ها