تخریب خاطرات سینمایی مشهدی ها

 رضا سلیمان نوری در جام جم نوشت :   سینما طی بیش از ۱۲۰سالی که از ایجاد نخستین نمونه ایرانی اش توسط «میرزا ابراهیم خان صحاف باشی» می گذرد به بخشی از خاطره جمعی ایرانیان تبدیل شده است، به ویژه در شهرهایی چون تهران و مشهد که نسل نخست سینماها در یک محدوده جغرافیایی مشخص […]

آخرین ها