انتقاد تند میر شکاک سریال های لجن ماهواره

یوسفعلی میرشکاک در بخش هایی از آخرین مصاحبه خود، حرف های جنجالی زده است.

آخرین ها