تکمله‌ای بر یادداشت رمانتیسم خونبار

سینماسینما، ابوالفضل نجیب تصور نمی کنم یک رسانه تخصصی سینما بستر مناسبی برای جدل های تاریخی و سیاسی و ایدئولوژیکی از جنس آنچه برخی در واکنش به یادداشت رمانتیسم خونبار کمونیستی نشان دادند، باشد. به گمانم آنچه باعث تشکیک و برخورندگی برخی شد، تغییر عنوان یادداشت از آسیب شناسی سینمای سیاسی به رمانتیسم خونبار کمونیستی […]

رنج زیر پوست محسن/ در یادبود محسن جعفری راد

سینماسینما: رضا صائمی در روزنامه هم‌میهن نوشت: هرگز فکرش را نمی‌کردم باید به‌بهانه مرگ محسن جعفری‌راد، همکار منتقد و روزنامه‌نگارم که حالا چندسالی بود که مستندساز شده بود، به این زودی‌ها یادداشتی بنویسم.

تسویه حساب نسلی که دیده و شنیده نشد

سینماسینما: جابر قاسمعلی در صفجه شخصی خود نوشت:

آخرین ها