«سینماسینماست»/ از آیزنشتاین تا سولنتسوا

سینماسینما، یاسمن خلیلی‌فرد                                                    

سینمای آگاهی بخش ما کجاست؟

سینماسینما، منوچهر دین‌پرست سینمای ایران بیش از یک قرن است که تولیدات مختلفی را در حوزه های گوناگون اعم از سیاسی و اجتماعی فرهنگی با رویکرد های مختلف در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. در طی این سالها ما شاهد فیلم هایی بودیم که توانستند در تاریخ سینمای ایران بدرخشند. این فیلم ها فارغ […]

آخرین ها