گفت‌وگو با اشکان رهگذر/ ملت ما صادر کننده تفکر و دانش به دنیا بود/ شاهنامه گنجی درخشان است

سینماسینما: گفتگوی علی اصغر کشانی با اشکان رهگذر کارگردان انیمیشن آخرین داستان که در ماهنامه هنر و تجربه به چاپ رسیده بود به بهانه همزمانی با آغاز اکران آنلاین و پخش این انیمیشن در کشور آمریکا و البته سالروز شعر و ادب فارسی(۲۷ شهریور) با اندکی تلخیص بازنشر می شود.

آخرین ها