پول کثیف در جیب کثیف

سینماسینما، مرتضی رنجبران: پول کثیف در جیب کثیف، حکایت اینروزهای سینمای ایران است. پس از اعلام اتهامات افراد درگیر پرونده فساد در یکی از بانک های کشور، نام هایی مطرح شد که برای برخی سینماگران و البته برخی رسانه ای ها آشنا بود.

آخرین ها