«نگهبان شب»؛ شیپور بیدارباش رویاها

سینماسینما: یونس شکرخواه نوشت: سینما قهرمانان را می‌ستاید، این قاعده جهانی این بازی است، از روزگار هرکول‌ها تا سوپرمن‌ها، اسپایدرمن‌ها، بتمن‌ها، تا نئوهای ماتریکسی و موجودات سایبری.

آخرین ها